14 Nisan 2012 Cumartesi

3. Köprü Yağmasına Karşı Tüm Yaşam Savunucuları 20 Nisan'da Ankara'ya

AKP hükümeti ve sermaye artık 3. Köprü cinayetini işlemeye hazır. Ağustos ayından bu yana dört kez ertelenen ihalenin yeni tarihi açıklandı: 20 Nisan 2012 Cuma, saat 10.00.

Kriz nedeniyle ihaleye girmekte nazlanan sermaye, AKP hükümeti ile aylardır kapalı kapılar ardında sürdürdüğü kirli pazarlıklar sayesinde inanılmaz ayrıcalıklar elde etti. Önce, projeyi üstlenecek sermaye grubunun ödeyeceği kamulaştırma bedelleri kademeli olarak düşürüldü. Sonra, şirketler kamulaştırma ve müşavirlik bedellerinin tamamından kurtarıldı. Yetmedi! Çünkü şirketler, AKP hükümetinin 3. köprü cinayetini İstanbul halkına dayatmak için yıllardır söylediği, “köprünün trafik yoğunluğunu çözmek için ihtiyaç olduğu” yalanını yemedi. Bu yüzden AKP, köprüden araç geçsin geçmesin, günlük 135 bin araç x 3 dolarlık kar garantisini halkın cebinden şirketlere bahşetti. Bu da yetmedi! 5 Nisan’daki ihale tarihi 20 Nisan’a ertelenerek, sağlık ve ulaşım alanlarındaki birçok yağma projesinin yanı sıra, 3. Köprü projesini üstlenecek firmalara KDV muafiyeti sağlandı. Orman alanlarının ve kent arazilerinin yağmalanmasını hızlandıran 2-B ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi yasaları ve “acele kamulaştırma” kararlarıyla birlikte, İstanbul kenti dört bir taraftan sermaye kuşatması altına alındı. Artık dört başı mamur bir cinayet için her şey tamam!

Bizler, sermayenin değil bilimin ve emeğin İstanbul’unu; kentsel yıkımı değil, insanca yaşamı savunanlar olarak,  tüm yaşam savunucularını AKP’nin ve sermayenin 3. Köprü cinayetine karşı 20 Nisan Cuma günü saat 10.00’da ihalenin yapılacağı Karayolları Genel Müdürlüğü önünde olmaya çağırıyoruz. Bir kez daha tekrarlıyoruz:
·         3. Köprü Projesi İstanbul’un ve Türkiye’nin değil, AKP’nin siyasi projesi ve rantçı inşaat şirketlerinin ihtiyacıdır. İstanbul halkının gerçek ihtiyacı toplu ulaşım; ormanlarımızın ve su havzalarımızın korunduğu temiz, yaşanabilir bir çevre; bu kenti var eden emekçilerin barınma, güvenceli çalışma ve yaşama haklarının garanti altına alındığı bir İstanbul’dur. İstanbul’un trafik sorununu çözmek için yeni köprülere değil, raylı ulaşımla deniz yolunun etkin biçimde kullanılmasına, bu ikisinin kesiştiği yeni Haydarpaşalara ihtiyaç varken, AKP’nin bunun tam tersini yapmasının nedeni kör iktidar ve kar hırsıdır.
  • İstanbul’un tamamını sermayenin şantiyesi haline getiren; Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Yasası ile kentleri inşaat şirketlerinin sonsuz talanına açan; akarsularımızı şirketlere pazarlayan; binlerce inşaat işçisini sendikasız sigortasız çalıştırarak ölüme mahkum eden çıkar çevreleri, 3. Köprü cinayeti için kamusal kaynaklarımızı yağmalamakta; cinayetin bedelini tüm Türkiye halkının sırtına yüklemektedir. AKP hükümeti halkın kaynaklarını cinayet projeleri için yağmalamaktan vazgeçmeli; kamusal kaynaklarımız halkın gerçek ihtiyaçları için kullanılmalıdır.
  • AKP hükümeti 3. Köprü Projesi hakkında açılan davaların devam ettiğini ve bilirkişilerin olumsuz rapor verdiğini görmezden gelerek, bu hukuk, bilim, insan ve doğa düşmanı projenin ihalesini açmakta ısrar etmekte; Danıştay kararlarını ve hukuksal süreçleri çiğnemektedir. Bu ihaleyi yapanlar ve projeye talip olacak şirketler, İstanbul kentine verecekleri telafisi mümkün olmayan zararlardan dolayı şahsen sorumlu olacaklardır.
AKP hükümetinin bu hukuk dışı girişimine karşı, yaşamı ve İstanbul’u savunan herkesi, 18 Nisan Çarşamba günü saat 11.30’da İstanbul Adliyesi önünde yapacağımız suç duyurusu ve basın açıklamasına katılmaya çağırıyoruz.
Çünkü 3. Köprü demek, İstanbul’un taşını toprağını sermayeye peşkeş çekmek demektir. 3. Köprü demek, yoksul insanları mahallelerinden sürmek; Emek Sineması’nı, Haydarpaşa Garı’nı, Taksim Meydanı’nı sermayenin talanına açarak yok etmek demektir. 3. Köprü demek İstanbul’un ormanlık alanlarını, su havzalarını ve Sarıyer’i yok etmek demektir. 3. Köprü demek, İstanbul’un Anadolu yakasını finans ve inşaat tekellerine peşkeş çekmek; Marmara Park şantiyesinde olduğu gibi inşaat işçilerini diri diri yanarak ölüme mahkum etmek demektir. 3. Köprü demek, 2B yasasıyla ormanlık alanları talan etmek; halktan yana bilim insanlarını işten çıkarmakla tehdit etmek; üniversiteleri kentsel dönüşümün yardakçısı haline getirmek demektir.
Taksim’den Haydarpaşa’ya, Esenyurt’tan Sarıyer’e İstanbul’un sermaye tarafından yağmalanmasına hayır diyen herkesi, 20 Nisan Cuma günü saat 10.00’da ihalenin yapılacağı Karayolları Genel Müdürlüğü önünde olmaya çağırıyoruz.

3. Köprü Yerine Yaşam Platformu