19 Mayıs 2012 Cumartesi

'En büyük afet meclisten çıktı'Meclisten çıkan Afet yasasına karşı barınma hakkı savunucuları İstanbul'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde eylem yaptı
 

Köprü Yerine Yaşam Platformu’nun da içinde bulunduğu İstanbul’daki barınma hakkı savunucuları Afet Yasası’na karşı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Eyleme İstanbul'daki meslek örgütleri, mahalle dernekleri, platformlar, barınma hakkı inisiyatifleri ve demokratik kitle örgütleri katıldı.

Barınma hakkı savunucuları, AKP hükümeti tarafından 16 Mayıs’ta çıkartılan ve ‘Dozer Yasası’ olarak anılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”la ilgili deklerasyonunu açıkladı.

Deklerasyonda imzası bulunan kurumlar adına açıklamayı Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Akgün yaptı. Akgün, yasayla riskli yapı ilan edilen binaların yıkılırken yerine yapılan binaların da riskli olduğunu ifade etti. Afet yasasıyla birlikte kamunun elinde olan orman, tarım alanı, mera, kıyı ve koruma alanlarının dahi elden çıkarılmasının söz konusu olduğunu söyleyen Akgün, yasanın inşaat sektörünü geliştirmesi amacıyla hazırlandığını söyledi.Deprem adı altında toplanan vergiler duble yol oldu
Yasanın, bugüne kadar kentsel dönüşüm alanında yapılan tüm bilimsel çalışmalar dikkate alınmadan hazırlandığını söyleyen Akgün, “İlgili alanlarda yaşayan nüfusların talepleri rant hırsı ve açgözlülükle göz ardı edilmiştir’ dedi. Akgün, ayrıca afet riski adına seferberlik ilan eden yasayı çıkarmadan önce deprem adı altında yıllarca toplanan vergilerin duble yollara harcandığını belirtti.

Yoksullar borçlandırıldı
‘Kentsel dönüşüm’ projelerinin Dikmen, Sulukule, Ayazma, Tarlabaşı…. gibi birçok yerde halkın yaşadıkları yerden zorla tahliye edilmelerine, borçlandırılmalarına neden olduğunu belirten Akgün, boşaltılan bu yerlerin rantının da inşaat şirketleri yerel ve merkezi idareler tarafından paylaşıldığını vurguladı.

Akgün, Kentsel dönüşüm projelerinin toplumun çok küçük bir kısmının aşırı derecede zenginleşmesine yol açtığını, toplumun büyük çoğunluğunun yoksullaşmasına, evsizleşmesine, kent çeperlerine sürgün edilmesine neden olduğuna dikkat çekti.

Akgün, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: “Bizler evlerimizi, mahallerimizi, ormanlarımızı, kısaca yaşamımızı rayiç bedeller üzerinden satışa sunmayacağımızı deklare ediyoruz. İnsanca, güvenilir, sağlıklı, kimlikli alanlarda barınma hakkımızı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.”

Açıklamanın ardından eylem ‘Yıkıma izin vermeyeceğiz, Afet yasası değil rant yasası, En büyük afet meclisten çıktı’ sloganlarıyla sonlandı.