21 Aralık 2010 Salı

İstanbul'u ve yaşamı savunmak için 26 Aralık'ta Kadıköy'deyiz

BASINA VE KAMUOYUNA:

26 ARALIK’TA KADIKÖY’DE HEP BİRLİKTE
İSTANBUL’U VE YAŞAMI SAVUNACAĞIZ

İstanbul kenti son dönemde insanı, doğası, yaşam alanları, tarihsel ve kültürel mirasıyla yeni saldırıların hedefi haline getiriliyor. Sadece İstanbul değil, Marmara bölgesi ve Anadolu, küresel krizden çıkış yolları arayan sermayenin yeni karlı alanlar bulmak amacıyla tırmandırdığı saldırılara maruz bırakılıyor.
İstanbul'u "küresel kent", "finans merkezi", "Avrupa Kültür Başkenti" ilan edenler, kenti, 3. Boğaz köprüsü projeleriyle; kentsel dönüşüm planlarıyla; köprüleri, otoyolları özelleştirme hazırlıklarıyla
yağmaya açıyorlar. Faili meçhul Haydarpaşa yangınlarıyla; sürekli ismi değiştirilen Galataport projeleriyle; Sulukule gibi geleneksel mahallelerinde yaptıklarıyla, tarihsel-kültürel mirasından yoksun bırakmayı amaçlıyorlar. Yoksulluk sınırının altında yaşayan binlerce İstanbulluyu yaşam alanlarından,  mahallelerinden kopartarak barınma, eğitim, sağlık, yaşanabilir bir çevre, su ve ulaşım gibi temel
haklarından yoksunlaştırıyorlar. Anadolu'nun tarım alanları, akarsuları, gölleri, madenleri, biyoçeşitliliği, tarihsel ve doğal mirası da saldırı altında. Bu saldırının son örneği
gün ışığına henüz çıkarılmış olan tarih ve kültür mirası Allainoi'nin sular altına gömülmesi için yapılan hazırlıklar.
AKP hükümeti eliyle tırmandırılan bu uygulamalarla ilgili kararlar, hepimizin çok iyi bildiği gibi, IMF ve Dünya Bankası, GATTS görüşmeleri ve uluslararası finans kurumları tarafından alınmaktadır.
İstanbul'u ve Anadolu'yu hedef tahtasına koyan saldırılar; uzun yılardır Latin Amerika'dan Uzak Asya'ya birçok ülkeye dayatılmaktadır. Dayatmanın sonuçlarını büyük kentlerde ve kırda yaşayanlar açlık, işsizlik, emekçilerin yaşam alanlarının kentlerin dışına atılması, kültürel çürüme, köylü intiharları ve insani-sosyal yıkım olarak yaşamaktadır.
Bizler, İstanbul halkına dayatılan yağmaya ve yıkıma sessiz kalmayacağız.
Bu yüzden, Başbakan Erdoğan'ın yıllar önce İstanbul Anakent Belediye Başkanıyken, "İstanbul'a karşı bir cinayet planı" diye nitelendirdiği 3. Boğaz Köprüsü projesine hayır diyoruz. 3. Köprü projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisince Haziran 2009 tarihinde kabul edilen Çevre Düzeni Planı'na bile aykırıdır.  Hükümetin ve İBB'nin iddia ettiği gibi, kentin ulaşım sorununu çözmeyi değil, İstanbul ve Marmara'dan başlayarak tüm ülkeye yayılan büyük bir talanın önünü açmayı hedeflemektedir. Yeni köprü trafik sorununu çözmeyecek, aksine daha da ağırlaştıracaktır. 6 milyar dolarlık görünen maliyetiyle, halktan toplanan vergiler ve kamusal kaynaklar talan edilecektir. Köprülerin, İDO'nun, İETT'nin, otoyolların satışa sunulması planlarını hızlandıracaktır.
Yeni bir boğaz köprüsü İstanbul'un kuzeyine en az 7 milyonluk ek bir nüfus getirerek çarpık kentleşmeyi tırmandıracaktır. Kentin otoyol kenarlarındaki yoksul mahalleler ve orman alanlarını özelleştiren lüks konut siteleri arasındaki parçalanmışlığını derinleştirecektir. Kentsel Dönüşüm Yasası'yla olağanüstü yetkilerle donatılan TOKİ gibi kurumların mahallelerimiz üzerindeki yıkım baskısını ağırlaşacaktır.
Bizler mahallelerimizi yok edip on binlerce insanı evsiz bırakacak; yerlerine plazalar, alışveriş merkezleri, villa kentler yapıp, Ağaoğlu gibi rantçıları zengin edecek Kentsel Yıkım Planlarına hayır diyoruz. Sulukule, Başıbüyük, Ayazma gibi, hayatları tarumar edilen mahallelere, Derbent, Tarlabaşı, Tozkoparan, Sarıyer-Maden, Pınar, Kocataş, Gülsuyu, Tophane, Kadıköy gibi yeni mahalle ve semtlerin eklenmesini istemiyoruz. Kültürel ve tarihsel mirasımızın Haydarpaşa Garı, Sikeci Garı, Emek Sineması, Karaköy limanı, Tekel Cevizli arazisi gibi simgelerinin yağmalanmasına izin vermeyeceğiz.
AKP hükümetinin 3. Köprü projesinin önünü açmak amacıyla da gündeme getirdiği yeni SİT düzenlemeleri ise sadece insanlığın ortak değeri olan İstanbul'u değil, tüm Anadolu'yu tehdit etmektedir. "Tabiat Varlıklarını ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı", Çevre ve
Orman Bakanlığı tarafından başta 3. Boğaz Köprüsü projesinin ve Anadolu'nun dört bir yanındaki akarsular üzerine kurulmakta olan Hidro Elektrik Santrali (HES) projelerinin önündeki engelleri aşmak amacıyla gündeme getirilmektedir. Bu tasarı, doğal ve tarihsel varlıkları, dereleri, gölleri, yer altı sularını, ormanları, meraları sınırsızca yağmaya açmayı hedeflemektedir. Küçük köylüler ve kentli emekçiler olarak suyu ve toprağı kullanma hakkımızı; gıda güvenliği hakkımızı ve biyo-çeşitliliğimizi tehdit etmektedir.
Örneğin Sarıyer ve Beykoz bölgelerinin 1. derecede SİT alanı olmaktan çıkartılması durumunda yapılması mümkün hale gelecek olan 3. Köprünün yıkıcı sonuçları şunlar olacaktır: Kentin su havzaları, ormanlar ve tarım alanları gibi son yaşam kaynakları yok edilecektir. İstanbul'un
kuzeyi ve Marmara bölgesindeki tarım alanlarında geri dönüşü olmayan yıkıcı sonuçlar yaşanacaktır. Bağlantı yolları çevresinde planlanan Organize Sanayi Bölgeleriyle birinci sınıf tarım arazileri ve köylü ekonomileri tahrip edilecektir. İstanbul ormanlarının üçte biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Bunun anlamı, sellerin yaygınlaşması; içme suyu havzalarının kirlenmesi; İstanbul'un su sorununun ağırlaşması;
orman köylülerinin ve kentin çeperlerinde yaşayıp tarımla uğraşanların yoksullaşması; kentte hava kirliliğinin ve gıda fiyatlarının artması; bunların yanında yaban hayatının tahrip olması ve doğal dinlence-sağlıklı yaşam alanlarının daralmasıdır. Suya, ormana, yaban hayatına ve sağlıklı yaşam alanlarına yönelik bu saldırı planlarına hayır diyoruz.
Bütün bunlardan dolayı bizler, İstanbul'u, Marmara'yı ve Anadolu'yu savunmaya, daha yaşanabilir kılmaya, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir ülke ve yaşanabilir bir kent bırakmaya kararlı yurttaşlar olarak, 26 Aralık 2010 Pazar günü saat 13.00'te Kadıköy Meydanı'nda hep birlikte yaşamı savunacağız. Herkesi İstanbul'a ve yaşama sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Üçüncü Köprüye ve Tabiatı Talan Yasasına Hayır!
Üçüncü Köprü Yıkımdır! Mahalleme, evime, emeğime dokunma!
Üçüncü Köprü Katliamdır! Ormanıma, Suyuma, Toprağıma dokunma!
Yeni köprü değil, nitelikli, ücretsiz, toplu ulaşım!
Su hayattır satılamaz!
MİTİNGLE İLGİLİ NOT:
Miting katılımcıları, 26 Aralık günü saat 11.00’da birçok semtten motorlarla ve otobüslerle yola çıkıp, saat 12.00’da Tepe Natailus’ta buluşacak. Buradan yapılacak yürüyüş sonrasında saat 13.00’da başlayacak mitingin sonundaki kısa konserde Bandista ve İlkay Akkaya sahne alacak. Direniş Ritimleri, yürüyüş boyunca korteje eşlik edecek.

Üçüncü Köprü Yerine Yaşam Platformu, (Beylerbeyliler Derneği,Beykoz Çiğdem Mah. Der., Beykoz Dernekler Birliği, Beykoz İnisiyatifi, Beykoz Tokatköy Ayazma Der., Boğaziçi Arnavutköylüler Der., BOÇEV, Çağdaş Yaşamı Destekleme Der., Çekmeköy Gönüllüleri Derneği, Çifte Havuzlar Güzelleştirme, Geliştirme ve Koruma Der., ÇEKÜL Vakfı, ÇHD, Dayanışmacı Atölye, Derbent Mah. Der., DİSK Emekli-Sen, DİSK Genel-İş 1 No.lu Şube, Gençlik Muhalefeti, Gazete Sarıyer, Gebze Bilkar (Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Yayıncılık ve Üretim Kooperatifi), Gülsuyu - Gülensu Güzelleştirme Der., Halkevleri İstanbul Şb., Haydarpaşa Dayanışması Platformu, Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği, İç Dış Kumsalı Koruma ve Yaşatma Sivil Toplum Destekleme Der., İMECE-Toplumun Şehircilik Hareketi, İstanbul Barosu, İstanbul Çevre Konseyi, İstanbul Tabip Odası, İstanbul SOS Girişimi, İstanbul Yaşam Der., KESK İstanbul Şubeler Plat., Kilyos Çevre Koruma Der., Kocataş Mah. Der., Konut Hakkı Koordinasyonu, Kuzguncuklular Der., Küçükçekmece STK Platformu, Maden Mah. Der., Maden Mah. Dereiçi Der., Öğrenci Kolektifleri, Politeknik, Sarıyer Doğa ve Hayvan Dostları Plat., Sarıyer Mahalle Dernekleri Plat., SOS Çevre Gönüllüleri Platformu, Sosyal Haklar Derneği,  TEMA, TMMOB İstanbul İKK, Tonyalılar Kültür Yardımlaşma Der., TOZDER, TÜKODER, TÜRÇEK, Türkiye Ormancılar Der. İst. Şb., Validebağ Gönüllüleri Der., “Vapurlarımızı Vermiyoruz!”Plat.), Ege Su Platformu, GDO’ya Hayır Platformu, Marmara Çevre Platformu, Karadeniz İsyandadır Platformu, Sulukule Platformu, Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu, Toprakların Kardeşliği Platformu, Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu, DİSK İstanbul Merkez Temsilciliği, Hava-İş Sendikası, Ataköy Sakinleri Derneği, Dersim Dernekler Federasyonu, Ekoloji Kolektifi, HOMUR Mizah ve Karikatür Grubu,  Gülsuyu Gülensu Yaşam ve Dayanışma Merkezi, Kadıköyü Bilim ve Sanat Dostları Derneği, KETEV Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı, Yeryüzüne Özgürlük Derneği, BDP, CHP, EDP, EHP,  EMEP, ESP, ÖDP, SDP, TKP İstanbul İl Örgütleri, Yeşiller Partisi